Nasza oferta

Firma oferuje usługi w zakresie doradztwa
w zarządzaniu ochroną środowiska
i gospodarką odpadami

Dla samorządów:

kompleksowy outsourcing w zarządzaniu środowiskiem
- umowy stałej współpracy na wykonywanie obowiązków
zakładu w zakresie ochrony środowiska i odpadów
- wsparcie w procesie inwestycyjnym: karty informacyjne
przedsięwzięć, raporty oddziaływania na środowisko
- wnioski o pozwolenia zintegrowane
- wnioski w zakresie handlu emisjami CO2 i plany monitowania
- wnioski o wszelkiego rodzaje pozwolenia i zezwolenia: emisyjne,
wodnoprawne, odpadowe

Dla przedsiębiorców:

- kompleksowy outsourcing w zarządzaniu środowiskiem
- umowy stałej współpracy na wykonywanie obowiązków
zakładu w zakresie ochrony środowiska i odpadów
- wsparcie w procesie inwestycyjnym: karty informacyjne
przedsięwzięć, raporty oddziaływania na środowisko
- wnioski o pozwolenia zintegrowane
- wnioski w zakresie handlu emisjami CO2 i plany monitowania
- wnioski o wszelkiego rodzaje pozwolenia i zezwolenia:
emisyjne, wodnoprawne, odpadowe
- zgłoszenia instalacji w zakresie emisji do powietrza
- usługowe wyliczanie opłat środowiskowych i produktowych
- raportowanie do KOBiZE
- wykonywanie zbiorczych zestawień w zakresie gospodarki odpadami
- analizy porealizacyjne
- przeglądy ekologiczne
- indywidualne szkolenia personelu ochrony środowiska w zakładzie
- doradztwo w rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem ochroną środowiska w przedsiębiorstwie

  • - Zawsze proponujemy wyręczenie klienta w postępowaniu przed urzędem,
  • - POSIADAMY Zespół specjalistów do dyspozycji klientów,
  • - Doświadczenie i sprawność w działaniu,
  • - Długa lista wykonanych prac oraz długa lista usatysfakcjonowanych klientów,
  • - Wykonujemy prace w całym kraju.